توضیحات

مرکز ساحلی بازرسی ،تعمیر و نگهداری تجهیزات برق و مخابرات دریایی نوفیکو🌊

 

🚢بازرسی رادیویی و صدور گواهینامه های سالیانه

✅سارت  SART

✅ایپرب    EPIRB

✅ای آی اس  AIS

✅انحراف قطبنما  COMPASS DEVIATION

✅و گواهینامه سالیانه SBM

 

⛴️دارای مجوز از هر دو رده بندی اسیا و ایرانیان برای بازرسی رادیویی تناژ بالای ۵۰۰

 

🛳️تامین کننده کلیه تجهیزات دریایی:

❌نو و دسته دو❌

_تجهیزات کمک ناوبری:سارت،ایپرب،

ناوتکس،AIS,GPS,رادار و....

_تجهیزات ایمنی:لایف رفت ،EEBD,

جلیقه نجات،MOB,منور و...

_تجهیزات موتوری

_ساخت تجهیزاتی همچون وینچ ،لنگر،زنجیر،شگل

موقعیت

Qeshm, HG, IR

فیلم های شما
دسته بندی ها
Textarea

🚢بازرسی رادیویی و صدور گواهینامه های سالیانه
✅سارت SART
✅ایپرب EPIRB
✅ای آی اس AIS
✅انحراف قطبنما COMPASS DEVIATION
✅و گواهینامه سالیانه SBM

⛴️دارای مجوز از هر دو رده بندی اسیا و ایرانیان برای بازرسی رادیویی تناژ بالای ۵۰۰

🛳️تامین کننده کلیه تجهیزات دریایی:
❌نو و دسته دو❌
_تجهیزات کمک ناوبری:سارت،ایپرب،
ناوتکس،AIS,GPS,رادار و....
_تجهیزات ایمنی:لایف رفت ،EEBD,
جلیقه نجات،MOB,منور و...
_تجهیزات موتوری
_ساخت تجهیزاتی همچون وینچ ،لنگر،زنجیر،شگل

🛥️اجرای سیستم برق شناور و مخابراتی صفر تا صد

🚤تعمیرات تجهیزات مخابراتی و بی سیم

برقراری ارتباط

    برچسب ها