توضیحات
  • خدمات :
  1. صادرات  و واردات ، بارگیری ،  تخلیه و ترخیص کالا
  2. ثبت ورود و خروج انواع شناورهای فلزی و چوبی
  3. انجام کلیه خدمات بندری و گمرکی
  4. تعمیر و نگهداری شناورها
  5. تامین نیروی انسانی و تدارکات
موقعیت

Dayyer, BS, IR

فیلم های شما
برقراری ارتباط